Η IGprofit advertising αναγνωρίζοντας τα προβλήματα της αγοράς από τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και το κλείσιμο των καταστημάτων λόγω της καραντίνας κάνει δώρο σε όλους την καταχώρηση στο piatsamall.gr έως 01/09/2021.

Θα ανακοινωθούν άμεσα πακέτα καταχώρησης τα οποία θα είναι ανταγωνιστικά, οικονομικά και προσιτά σε κάθε επιχείρηση και θα ισχύουν από 02/09/2021. Τα πακέτα καταχώρησης δεν θα έχουν προμήθειες από τις πωλήσεις, θα είναι μόνο για την καταχώρηση ανάλογα τα προϊόντα και την χρονική διάρκεια.

Τιμοκατάλογος

Δωρεάν
NEW
Δωρεάν ως 01/09/2021
Χωρίς Περιορισμούς
Χωρίς Περιορισμούς
Χωρίς Περιορισμούς
Χωρίς Περιορισμούς
Χωρίς Περιορισμούς
Premium
BASE
Προσεχώς
Προσεχώς
Προσεχώς
Προσεχώς
Προσεχώς
Προσεχώς
Performance
EXTRA
Προσεχώς
Προσεχώς
Προσεχώς
Προσεχώς
Προσεχώς
Προσεχώς
Extra Performance
FULL
Προσεχώς
Προσεχώς
Προσεχώς
Προσεχώς
Προσεχώς
Προσεχώς

Η δωρεάν εγγραφή λήγει σε :